ห้องเรียน Online

509 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 9

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/grd-dygm-vby

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 509

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-04-15
โฮมรูม
ครูมาลัย
1407

อ32204
ครูMs.Zin
1407

อ32204
ครูAl Luigi
1407

ต30204
ครูHan
1407

พ32102
ครูสุกัญญา
1407

อ32202
ครูEdison
1407

อ32104
ครูMary Ann
1407

ว30276
ครูณัชชา
คอม1

อังคาร
2024-04-16
โฮมรูม
ครูมาลัย
1407

อ32204
ครูMs.Zin
1407

ท32102
ครูสุธิดา สุดดี
1407

ค32102
ครูกรองทอง
1407

อ32202
ครูEdison
1407

ก32905
ครูรุ่งทิวา
สภาสถาบัน

ศ32104
ครูยุทธพงศ์
1407

อ32204
ครูAl Luigi
1407

พุธ
2024-04-17
โฮมรูม
ครูมาลัย
1407

อ32202
ครูEdison
1407

อ32204
ครูMs.Zin
1407

ค32102
ครูกรองทอง
1407

ส32102
ครูนิพนธ์
1407

อ30232
ครูSerisha
1407

ชุมนุม
ครูมาลัย
1407

พฤหัส
2024-04-18
โฮมรูม
ครูมาลัย
1407

ศ32103
ครูวรัญญา
1515

อ30232
ครูSerisha
1407

อ32104
ครูMary Ann
1407

So32202
ครูEdison
1407

ท32102
ครูสุธิดา สุดดี
1407

ว32183
ครูณัชชา
คอม1

ศุกร์
2024-04-19
โฮมรูม
ครูมาลัย
1407

คุณธรรม
ครูมาลัย
1407

So32202
ครูEdison
1407

ว32182
ครูวงศกร
1407

ส32102
ครูนิพนธ์
1407

ต30204
ครูHan
1407

ประชุม
ครูมาลัย
หอประชุม

แผนการสอนระยะยาว 509

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 So32202 Social Study 4 ครูEdison Bayya Lucendo
2 ก32905 กิจกรรมแนะแนว4 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
3 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 ครูกรองทอง ธีระเนตร
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูมาลัย ชื่นเทศ File does not exist
5 ชุมนุม ชุมนุม ครูมาลัย ชื่นเทศ File does not exist
6 ต30204 ภาษาเกาหลี 4 ครูHan Deokhee
7 ท32102 ภาษาไทย 4 ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร
8 ประชุม ระดับชั้น ครูมาลัย ชื่นเทศ File does not exist
9 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 ครูสุกัญญา วาจารัตน์
10 ว30276 การวาดภาพกราฟิก ครูณัชชา บุญประไพ
11 ว32182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 ครูวงศกร เอกทัตร
12 ว32183 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ครูณัชชา บุญประไพ
13 ศ32103 นาฏศิลป์ ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
14 ศ32104 ทัศนศิลป์ ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
15 ส32102 สังคมศึกษา 4 ครูนิพนธ์ อำพัฒน์
16 อ30232 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 ครูSerisha Govender
17 อ32104 English 4 ครูMary Ann Capili Dela Cruz
18 อ32202 Literature 4 ครูEdison Bayya Lucendo
19 อ32204 Learning by Project 4 ครูMs.Zin Mar Soe
20 อ32204 Learning by Project 4 ครูAl Luigi Poliquit
21 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูมาลัย ชื่นเทศ File does not exist

บันทึกการสอน 509

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8